Elementy usługi Asystenta Osób Niepełnosprawnych

Towarzyszenie w aktywnościach poza domem

Usługi asystenta polegają na usuwaniu wszelkiego typu barier podczas wyjścia, powrotu lub dojazdu do wybranego przez uczestnika miejsca. Asystent będzie Ci towarzyszyć w drodze do domu, lekarza, pracy czy też urzędu. Dzięki jego pomocy będziesz mógł bez przeszkód uczestniczyć w spotkaniach z rodziną i znajomymi oraz korzystać z wszelkich dóbr kultury i zajęć rekreacyjnych.

Kontakt z instytucjami publicznymi

Uczestnicy programu niezdolni do samodzielnego pisania ręcznego czy komputerowego będą mogli liczyć na pomoc w zakresie przygotowania pism i listów. Dzięki usłudze asystenta bez problemu załatwisz wszelkie formalności i sprawy urzędowe.

Pomoc w czynnościach domowych

Osoby niepełnosprawne często zmagają się z trudnościami w wykonywaniu podstawowych czynności domowych. Usługi asystenta mają na celu poprawienie komfortu życia osobom niepełnosprawnym oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Asystenci pomogą Ci w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych, a także zrobią zakupy spożywcze i przygotują ciepły posiłek.

Czym jest usługa Asystenta Osoby Niepełnosprawnej?

Asystent Osoby Niepełnosprawnej aktywnie uczestniczy w systemie życia osoby niepełnosprawnej, instytucji społecznych oraz w systemie prawa, tworząc tym samym warunki do samorozwoju. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej. Istotnym elementem usługi stanowi, element rehabilitacji środowiskowej, której celem jest realizowanie usługi w najbliższym otoczeniu.

Nasze działania kierujemy do osób z aglomeracji śląskiej, w szczególności z okolic Nysy, Głuchołazów, Cieszyna, Gliwic, Żywca oraz Zawiercia. Łącznie na obszarze realizacji naszych działań zamieszkuje ok. 90 000 osób z niepełnosprawnościami, natomiast ponad 3 mln. na terenie całej Polski. Zielona Stacja powstała w odpowiedzi na to rosnące zapotrzebowanie.

Usługa asystenta ma na celu usuwanie wszelkich ograniczeń oraz skutków związanych z niepełnosprawnością (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.). Asystent to nie tylko pracownik pomocy społecznej, ale również towarzysz i partner osoby niepełnosprawnej w życiu codziennym.

Oferujemy nieodpłatne wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej w następujących lokalizacjach:

Gliwicach, Nysie, Głuchołazach, Zawierciu, Cieszynie, Żywcu.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej aktywnie uczestniczy w systemie życia osoby niepełnosprawnej, instytucji społecznych oraz w systemie prawa, tworząc tym samym warunki do samorozwoju.

Potrzebujesz nieodpłatnie asystenta osoby niepełnosprawnej?
Zadzwoń 732 259 513.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.