Zielona Stacja i jej Franczyzobiorcy

Współpraca kilku niezależnych organizacji daje możliwość stworzenia działalności opartej na wspólnym celu. Takie możliwość daje system franczyzy, gdzie jeden podmiot występuje jak organizator, a pozostałe jako przedsiębiorstwa współpracujące. Model ten nie tylko jest zdecydowanie efektywniejszy, ale również korzystniejszy w dobie postępującej globalizacji, czy rosnącej konkurencji.

Inkubator Innowacji Społecznych

Inkubator Innowacji Społecznych Sp. z o. o. powstał w celu profesjonalizacji wspierania społecznych startupów. Chcemy pomagać organizacjom zarówno na etapie powstawania jak i rozwoju działających organizacji.  Inkubator tworzą praktycy mający wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu podmiotów ekonomii społecznej. Mamy na koncie kilkadziesiąt projektów zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych, których celem było wspieraniem PES na różnych etapach działalności. 

Zielona Dolina

Organizacja społeczna o innowacyjnym podejściu do rozwiązywania problemów społecznych. Firma zajmuje się oferowaniem sprawdzonych i skutecznych produktów zdrowotnych. W starannie przygotowanych pudełkach znajduje się mix warzyw i owoców. Działalność ma na celu ułatwić dostęp do wysokiej jakości produktów, dostarczanych prosto do klienta nawet tego samego dnia. Warto podkreślić, że Zielona Stacja wspiera osoby niepełnosprawne we wchodzeniu na rynek pracy i pomaga grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Główna siedziba firmy znajduje się w Cieszynie, mieście graniczącym z Republiką Czeską.

Żywiecki Instytut Ekonomii Społecznej

Fundacja rozpoczęła działalność w roku 2020 i powstałą na terytorium Żywca. Instytut dzięki działalności ekonomicznej i działalności pożytku publicznego stara się pomagać rodzinom i osobom w ciężkiej sytuacji życiowej. Działa w celu wyrównania szans tych rodzin i osób oraz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Prowadzi popularyzację zdrowej żywności i wyrobów regionalnych. Obok promocji i organizacji wolontariatu fundacja prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i wspieranie ich we wchodzeniu na rynek pracy. Obszarem wymienione działania oraz wielu innych zadań pożytku publicznego jest Polska ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego i Euroregionu Beskidy.

Opolska Pracownia Rozwoju Ekonomii Społecznej

Pracownia działa od stycznia 2019. Fundacja składa się zespołu ekspertów i wolontariuszy, którzy potrafią łączyć karierę zawodową z działalnością społeczną. Organizacja skupia się na działalności społecznej, której celem jest ochrona i promocja zdrowa, pomoc społeczna, działalność charytatywna, aktywizacja i promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą. Ważne są też działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wspomaganie rozwoju gospodarczego czy wielu innych gałęzi działalności społecznych. Fundacja działa w gminie Głuchołazy, położonej w województwie opolskim, przy granicy Czeskiej. Gmina kojarzona jest z górskim terenem często wykorzystywanym przez turystów.

Fundacja ”Sudety”

Organizacja działa od kwietnia 2020 roku. Zadaniami fundacji jest pomoc osobom wykluczonym, w trudnej sytuacji życiowej, tak aby wyrównywać szansę tych rodzin i osób. Poprzez wspieranie ich w zdobywaniu zatrudnienia udzielaniu pomocy prawnej i integrację społeczną. Fundacja działa między innymi w zakresie: edukacji, kultury, ekologii czy turystyki. Znajduje się na terenie powiatu Nyskiego, będącego częścią województwa opolskiego.

Instytut Rozwoju Rynku Pracy

Powstała w październiku 2015 roku fundacja, działająca w celu promowaniu i w spieraniu młodzieży w podejmowaniu wejścia na rynek pracy. Instytut skupia się na aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia. Prowadząc współpracę z urzędami pracy w Zawierciu i Będzinie, daje możliwość staży i szkoleń. Będąc instytucją szkoleniową, prowadzi kursy z zakresu prawa, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i informatyki.